top of page

ring coffee | Tam Diep, Ninh Binh

Client:

Year:

2024

“ring coffee”, không gian được tạo nên những giá trị cá nhân trải qua nhiều năm hun đúc
ngay từ tên gọi, “ring” đã gợi tả hình ảnh vòng tròn đầy đặn, hoàn hảo
được kết nối để liên tưởng đến enso – vòng tròn zen - với nhiều lớp lang, nhiều tầng nghĩa
 
đến với “ring coffee”, là cơ hội để “thấu” một con đường hành đạo
được chăm chút trong từng chi tiết.

bottom of page